PN-EN 14934:2007 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące fabrycznie wytworzonych wyrobów z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, które są stosowane do izolacji dróg i autostrad przed mrozem. Wyroby są wytworzone w postaci płyt, które są dostępne również ze specjalną obróbką naroży i powierzchni. Objęto także płyty izolacyjne wielowarstwowe. Dokument opisuje charakterystyki wyrobu i zawiera procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Nie określa wymaganego poziomu podanej właściwości, jaki ma być osiągnięty przez wyrób w celu wykazania odpowiedniości do określonego zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14934:2007 - wersja francuska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 04-12-2007
Data wycofania 05-06-2009
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14934:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.010, 83.100