PN-EN 14700:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy materiałów dodatkowych do napawania utwardzającego. Zakres stosowania obejmuje powierzchnie nowych elementów konstrukcyjnych, półfabrykatów, a także naprawę powierzchni elementów konstrukcyjnych, które powinny być odporne na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych, cieplnych lub ich odporność zbiorową. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące klasyfikowania materiałów dodatkowych na podstawie składu chemicznego spoiwa dla elektrod otulonych, drutów proszkowych, prętów proszkowych, taśm proszkowych, taśm spiekanych, prętów spiekanych i proszków metalicznych oraz na podstawie składu chemicznego drutów litych, prętów litych, taśm litych i prętów odlewanych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14700:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 14700:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14700:2008 - wersja polska
ICS 25.160.20