PN-EN 1442+A1:2008 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania LPG -- Projektowanie i konstrukcja

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstrukcji i wykonania, procedur i prób w czasie wytwarzania butli stalowych, spawanych do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) o pojemności wodnej od 0,5 l do 150 l włącznie, użytkowanych w temperaturze otoczenia. Dokument dotyczy tylko zbiorników o kołowym przekroju poprzecznym

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1442+A1:2008 - wersja francuska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania LPG -- Projektowanie i konstrukcja
Data publikacji 18-03-2008
Data wycofania 31-08-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1442:2006+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1442:2006 - wersja angielska
ICS 23.020.35