PN-EN 1440+A1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury dotyczące kontroli okresowej i badania butli wielokrotnego napełniania do LPG o pojemności wodnej od 0,5 l do 150 l włącznie.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy butli stalowych spawanych i lutowanych do LPG o określonej minimalnej grubości ścianki, zaprojektowanych zgodnie z EN 1442, EN 12807, EN 13322-1, lub normą równoważną (np. normą krajową).
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania do butli spełniających wymagania RID/ADR (łącznie z butlami znakowanymi pi) oraz także do istniejących butli nie spełniających wymagań RID/ADR.
UWAGA Wymagania RID/ADR mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszej normy w przypadku butli zgodnych z tymi przepisami, włącznie z butlami oznakowanymi pi.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy butli trwale zainstalowanych w pojazdach.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1440+A1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1440:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1440:2016-06 - wersja angielska
ICS 23.020.35