PN-EN 1439:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle stalowe, spawane i lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu

Zakres

Określono procedury, które stosuje się w odniesieniu do butli stalowych, spawanych do wielokrotnego napełniania LPG, podczas ich kontroli przed, podczas i po napełnieniu. Normą objęto butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania o pojemności wodnej od 1 l do 150 l włącznie. Norma nie dotyczy butli zainstalowanych na stałe w pojazdach, w instalacjach przemysłowych i instalacjach napełniających

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1439:2005 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt LPG -- Butle stalowe, spawane i lutowane do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym (LPG) -- Procedura kontrolna przed, podczas i po napełnieniu
Data publikacji 15-12-2005
Data wycofania 31-03-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1439:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1439:1999 - wersja polska
ICS 23.020.35
Zastąpiona przez PN-EN 1439:2008 - wersja angielska