PN-EN 14353:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Narożniki metalowe i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono charakterystyki i właściwości narożników metalowych, łączonych taśmą papierową i metalowych profili specjalnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach z płyt gipsowo-kartonowych według EN 520, płyt gipsowych zbrojonych włóknami według EN 15283-1 i EN 15283-2 oraz wyrobów wytworzonych w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych według EN 14190, płyt zespolonych gipsowo-kartonowych do izolacji cieplnej/akustycznej według EN 13950 oraz prefabrykowanych paneli z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli według EN 13915, przeznaczonych do stosowania w budownictwie. Narożniki metalowe i profile specjalne, w zależności od materiału i typu, mogą być wykonane bez dekoracji, z dekoracją lub wykończone elementami łączącymi stanowiącymi dekorację.
Opisano następujące właściwości użytkowe: reakcję na ogień i wytrzymałość na zginanie (zachowanie się przy zginaniu), mierzone zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań.
Umożliwiono ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również dodatkowe właściwości techniczne, które mają znaczenie dla użytkowania i zaakceptowania wyrobu do stosowania w przemyśle budowlanym, oraz wzorcowe metody badania tych właściwości.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14353:2017-08 - wersja polska
Tytuł Narożniki metalowe i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 14353:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14353+A1:2012 - wersja polska
ICS 91.100.10