PN-EN 14227-4:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 4: Popioły lotne do mieszanek

Zakres

Norma określa popioły krzemianowe i wapienne używane do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, do budowy dróg, płyt lotniskowych i innych terenów komunikacyjnych. Norma odnosi się do popiołów otrzymanych w wyniku spalenia miału węglowego lub węgla brunatnego w zakładach energetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14227-4:2005 - wersja francuska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 4: Popioły lotne do mieszanek
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 30-10-2013
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-4:2004 [IDT]
ICS 93.080.20