PN-EN 14110:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14110:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości metanolu

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości metanolu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) przeznaczonych na olej napędowy i olej opałowy. Metoda ma zastosowanie dla zakresu stężenia metanolu od 0,01 procent (m/m) do 0,5 procent (m/m). Metody nie stosuje się dla mieszaniny FAME, która zawiera inne niskowrzące składniki. Podano zasadę metody, odczynniki i aparaturę. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-10-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 14110:2004 - wersja polska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości metanolu
Data publikacji 16-04-2004
Data wycofania 29-05-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14110:2003 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 14110:2019-05 - wersja angielska