PN-EN 13795-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono informacje, które należy dostarczyć użytkownikom i weryfikującej stronie trzeciej oprócz zazwyczaj stosowanego oznakowania wyrobów medycznych (patrz EN 1041 i EN 15223-1), a które odnoszą się do wymagań dotyczących wytwarzania i przetwarzania. W niniejszym dokumencie zawarto informacje o właściwościach fartuchów chirurgicznych i obłożeń chirurgicznych jednorazowego i wielokrotnego użytku stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia, mających zapobiegać przenoszeniu czynników zakaźnych między personelem medycznym i pacjentami podczas operacji chirurgicznych i innych zabiegów inwazyjnych. W niniejszym dokumencie określono metody badań do oceny zidentyfikowanych właściwości fartuchów chirurgicznych i obłożeń chirurgicznych i określono wymagania dotyczące skuteczności tych wyrobów.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań odporności wyrobów na przenikanie promieniowania laserowego. Odpowiednie metody badań odporności na przenikanie promieniowania laserowego, wraz z odpowiednim systemem klasyfikacji, podano w normie EN ISO 11810.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących obłożeń lub folii chirurgicznych do nacinania.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących obróbki przeciwbakteryjnej fartuchów chirurgicznych i obłożeń chirurgicznych. Obróbka przeciwbakteryjna może powodować zagrożenia dla środowiska, takie jak odporność i zanieczyszczenie. Jednakże obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne poddawane obróbce przeciwbakteryjnej objęte są zakresem tej normy w odniesieniu do ich stosowania jako obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13795-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 13795-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13795+A1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 13795+A1:2013-06 - wersja polska
ICS 11.140