PN-EN 13766:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla dwóch typów węży i przewodów wielowarstwowych z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowanych) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego. Każdy typ jest podzielony na dwie klasy, jedna do prac na nabrzeżu, druga do prac na pełnym morzu.

Niniejszy dokument jest odpowiedni dla węży o średnicach wewnętrznych od 25 mm do 250 mm, stosowanych przy ciśnieniu roboczym od 10,5 bar do 25 bar i w temperaturze od −196 °C to +45 °C.
UWAGA Przewody do LNG do prac na pełnym morzu są wyspecyfikowane w EN 1474-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13766:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania
Data publikacji 28-01-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 13766:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13766:2010 - wersja angielska
ICS 23.040.70