PN-EN 13704:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania (faza 2/etap 1) i minimalne wymagania dotyczące działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych, które przygotowane w wodzie twardej mają jednorodną i fizycznie trwałą postać, i które stosowane są w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych, domowych i zakładach użyteczności publicznej, z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów stosowanych na żywych tkankach, oprócz przeznaczonych do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się przynajmniej do:
a) przetwarzania, dystrybucji i sprzedaży:
1) żywności pochodzenia zwierzęcego:
- mleka i jego przetworów;
- mięsa i jego przetworów;
- ryb, żywności pochodzenia morskiego i produktów pokrewnych;
- jaj i wyrobów z jaj;
- paszy i karmy dla zwierząt;
- itd.;
2) żywności pochodzenia roślinnego:
- napojów;
- owoców, warzyw i ich przetworów (w tym cukru, wyrobów alkoholowych, itd);
- mąki, wyrobów młynarskich i piekarniczych;
- paszy i karmy dla zwierząt;
- itd.;
b) zakładów użyteczności publicznej i warunków domowych:
- zakładów żywienia;
- miejsc publicznych ;
- komunikacji publicznej;
- szkół;
- żłobków i przedszkoli;
- sklepów;
- pomieszczeń sportowych;
- pojemników na odpady (kosze na śmiecie itd.);
- hoteli;
- mieszkań;
- obszarów szpitalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kliniczną;
- biur;
- itd.;
c) innych dziedzin przemysłu:
- materiałów opakowaniowych;
- biotechnologii (drożdże, białka, enzymy, itd.);
- farmaceutycznego;
- kosmetycznego i wyrobów toaletowych;
- tekstylnego;
- przemysłu kosmicznego i komputerowego;
- itd.
Na podstawie niniejszej Normy Europejskiej nie można określić działania sporobójczego nierozcieńczonego produktu, ponieważ dodanie inokulum i substancji obciążającej zawsze powoduje jego rozcieńczenie. Produkty mogą być badane tylko w stężeniu 80 % lub niższym.
UWAGA Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania na spory preparatów handlowych lub substancji aktywnych, w warunkach ich stosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13704:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13704:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13704:2004 - wersja polska
ICS 71.100.35