PN-EN 13674-4:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole’a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szerokostopowe szyny kolejowe Vignole’a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, wyłączając 46 kg/m. Wyszczególniono osiem gatunków stali perlitycznych w zakresie twardości od 200 HBW do 440 HBW, do których zaliczono niepodlegające obróbce cieplnej stale niestopowe i stopowe oraz obrabiane cieplnie stale niestopowe i stopowe. W niniejszym dokumencie określono15 profili szynowych, ale mogą nie być one dostępne we wszystkich gatunkach stali.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13674-4:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole’a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13674-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13674-4+A1:2010 - wersja angielska
ICS 45.080