PN-EN 13358:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem dokumentu, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13358:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13358:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13358:2010 - wersja angielska
ICS 75.140, 91.100.50