PN-EN 13320:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie śladowych ilości wolnego tlenku etylenu w oksyetylenowanych produktach metodą chromatografii gazowej

Zakres

Ustalono metodę oznaczania zawartości wolnego tlenku etylenu w zakresie od 1 mg/kg do 100 mg/kg w poliglikolach, oksyetylenowanych alkoholach i alkilofenolach oraz w estrach kwasów tłuszczowych i poliglikoli. Wyniki badań międzylaboratoryjnych, przykładowy chromatogram oraz metodę mianowania roztworu tlenku etylenu podano w załącznikach

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13320:2002 - wersja polska
Tytuł Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie śladowych ilości wolnego tlenku etylenu w oksyetylenowanych produktach metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-12-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 13320:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13320:2002 - wersja angielska
ICS 71.100.40