PN-EN 13286-47:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego

Zakres

Niniejsza Norma europejska opisuje metodę laboratoryjnego określania kalifornijskiego wskaźnika nośności i wskaźnika nośności natychmiastowej. Metoda ta jest odpowiednia dla części mieszanki o uziarnieniu do 22,4mm. W przypadku gdy przewidywane jest kondycjonowanie próbki w wodzie przewiduje się określenie pionowego pęcznienia próbki przed oceną kalifornijskiego wskaźnika nośności

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13286-47:2012 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego
Data publikacji 31-05-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-47:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-47:2007 - wersja polska
ICS 93.080.20