PN-EN 13236:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie narzędzi ściernych supertwardych zawierających diament naturalny lub syntetyczny lub CBN (regularny azotek boru). Obejmuje ona precyzyjne ściernice do szlifowania i przecinania, nieprecyzyjne ściernice do przecinania, druty diamentowe, ściernice trzpieniowe i inne narzędzia ścierne supertwarde do nieprecyzyjnego szlifowania. Dotyczy ona także regenerowanych narzędzi ściernych supertwardych.
W niniejszym dokumencie określono wymagania i/lub środki do usuwania lub zmniejszenia zagrożeń wynikających z projektowania i stosowania narzędzi ściernych supertwardych.
W niniejszym dokumencie zawarto również procedury i badania służące do weryfikacji zgodności z wymaganiami, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, które powinny być udostępnione użytkownikowi przez producenta.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy narzędzi ściernych spojonych, produktów ściernych nasypowych, obciągaczy obrotowych, ani innych nieobrotowych narzędzi ściernych supertwardych

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13236:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza EN 13236:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13236+A1:2016-04 - wersja angielska
ICS 25.100.70