PN-EN 12978:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12978:2006 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń zabezpieczających stosowanych do drzwi, bram i barier uruchamianych napędem, zasilanych elektrycznie z sieci i przeznaczonych do instalowania na terenach znajdujących się w zasięgu ludzi i których głównym przeznaczeniem jest umożliwienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, którym towarzyszą, lub którymi kierują, osoby piesze - w obiektach przemysłowych, handlowych, publicznych lub mieszkalnych. W normie zawarte są wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i badania urządzeń ochronnych, stosowanych do wykrywania osób pieszych, które mogą być narażone na uraz spowodowany drzwiami, bramą lub barierą. Norma dotyczy również urządzeń zabezpieczających do żaluzji zwijanych i krat zwijanych, gdy pełnią one rolę drzwi w obiektach handlowych, raczej przewidzianych dla zapewnienia dostępu osób niż pojazdów lub towarów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12978:2004 - wersja angielska
Tytuł Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-06-2004
Data wycofania 06-02-2006
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12978:2003 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC, 98/37/EC
ICS 91.060.50, 91.090
Zastąpiona przez PN-EN 12978:2006 - wersja polska