PN-EN 12976-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań dotyczące zgodności z wymaganiami słonecznych systemów grzewczych wykonanych fabrycznie, jakie opisano w EN 12976-1. W niniejszym dokumencie zawarto również dwie metody badań charakterystyk cieplnych poprzez badanie całego systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12976-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12976-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12976-2:2017-03 - wersja angielska
ICS 27.160