PN-EN 12976-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12976-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań

Zakres

Określono metody badań dotyczące zgodności z wymaganiami słonecznych systemów grzewczych wykonanych metodą przemysłową jak podano w PN-EN 12976-1. Zawarto również dwie metody badań dotyczące charakterystyk cieplnych za pomocą badania całego systemu

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12976-2:2010 - wersja polska
Tytuł Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 29-01-2010
Data wycofania 07-03-2017
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12976-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12976-2:2006 - wersja angielska
ICS 27.160
Zastąpiona przez PN-EN 12976-2:2017-03 - wersja angielska