PN-EN 12895:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Wózki jezdniowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wózków jezdniowych, niezależnie od źródła zasilania (nazywanych tylko wózkami) jak określono w ISO/DIS 5053-1, i ich układów elektrycznych/elektronicznych w przypadku stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym, przemyśle lekkim i warunkach przemysłowych (patrz EN 61000-6-3:2007 i EN 61000-6-2:2005).
W niniejszej Normie Europejskiej określono:
– wymagania i wartości graniczne dla emisji elektromagnetycznej i odporności na zewnętrzne pola elektromagnetyczne;
– procedurę i kryteria badań wózków i ich układów elektrycznych/elektronicznych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
– wózków unoszących bramowych;
– wózków podnośnikowych bramowych;
– innych wózków jezdniowych prowadzonych, z wyjątkiem tych które są wyposażone w urządzenia do przemieszczania ładunków posiadające zasilane elektrycznie urządzenia do podnoszenia;
– wózków przeznaczonych do użytkowania na drogach publicznych z maksymalną prędkością przekraczającą 30 km/h;
– wózków bez operatora i ich układów;
– oddziaływania między układami na wózkach;
– zakłóceń pokładowego wyposażenia radiowego;
– wyposażenia podłączonego do sieci prądu przemiennego, które jest używane tylko wtedy, gdy wózek nie jest użytkowany (np. ładowarka pokładowa).
Do wózków użytkowanych na drogach publicznych zastosowanie mają określone dyrektywy europejskie i wymagania krajowe .

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12895:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna
Data publikacji 24-11-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 12895:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 12895:2003 - wersja polska
ICS 53.060, 33.100.01