PN-EN 12830:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji towarów wrażliwych na temperaturę -- Badania, charakterystyka działania, przydatność

Zakres

Niniejszy dokument określa właściwości techniczne i funkcjonalne rejestratorów temperatury przeznaczonych do stosowania podczas transportu, przechowywania i dystrybucji towarów wrażliwych na temperaturę pomiędzy -80 °C a +85 °C.
Niniejsza norma określa metody badań, które pozwalają na ustalenie zgodności urządzeń z wymaganiami dotyczącymi właściwości i przydatności.
Niniejsza norma ma zastosowanie do całego układu rejestracji temperatury. Czujniki temperatury mogą być zintegrowane z rejestratorem lub oddzielone od niego [czujniki zewnętrzne].
Niektóre wymagania podane w niniejszej normie uwzględniają umiejscowienie czujników rejestratora w zależności od konkretnego zastosowania podczas transportu, przechowywania i dystrybucji.
UWAGA Transport, przechowywanie i dystrybucja produktów wrażliwych na temperaturę pomiędzy -80°C a +85°C mogą dotyczyć np. schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej, szybko zamrożonej żywności, lodów, świeżej i gorącej żywności, produktów farmaceutycznych, krwi, organów, substancji chemicznych, środków biologicznych, urządzeń elektronicznych i mechanicznych, kwiatów, roślin, cebulek, surowców, cieczy, zwierząt, dzieł sztuki i wyrobów meblarskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12830:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji towarów wrażliwych na temperaturę -- Badania, charakterystyka działania, przydatność
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 12830:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12830:2002 - wersja polska
ICS 17.200.20, 67.260