PN-EN 12814-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Próba rozciągania

Zakres

Określono wymiary, sposób pobierania i przygotowania kształtek do badań oraz warunki wykonania próby rozciągania prostopadle do spoiny w celu oznaczania współczynnika spoiny podczas krótkookresowego rozciągania. W załącznikach A i B (informacyjnych) podano prędkości podczas badania niektórych tworzyw termoplastycznych oraz określono kształtkę z karbem w celu lepszego ustalenia różnic w jakości spoiny. Określono przyrząd do badania, warunki kondycjonowania, obliczanie wyników i sporządzanie protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12814-2:2002 - wersja polska
Tytuł Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Próba rozciągania
Data publikacji 10-10-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12814-2:2000 [IDT]
ICS 25.160.40