PN-EN 12697-32:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 32:Przygotowanie próbek zagęszczanych wibracyjnie

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę przygotowania próbek mieszanek mineralno-asfaltowych do badania z zastosowaniem techniki zagęszczania wibracyjnego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do próbek w stanie luźnym i rdzeni i służy do ustalenia gęstości mieszaniny mineralno-asfaltowej lub do określenia zagęszczania jak opisano w EN 12697-10.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-32:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 32:Przygotowanie próbek zagęszczanych wibracyjnie
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-32:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-32+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20