PN-EN 12184:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12184:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania i metody badań dotyczące wózków inwalidzkich i skuterów z napędem elektrycznym o maksymalnej prędkości nie przekraczającej 15 km/h, przeznaczonych dla jednej osoby o masie nie przekraczającej 100 kg w tym wózki napędzane ręcznie z dodatkowym wyposażeniem do napędu oraz skutery z trzema lub większą liczbą kół. Podano też wymagania i metody badań dotyczące baterii zasilających te urządzenia. Nie dotyczy wózków inwalidzkich specjalnego przeznaczenia np.: do celów sportowych, foteli biurowych z napędem itp

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12184:2010 - wersja angielska
Tytuł Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-03-2010
Data wycofania 29-07-2014
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 1, Osób Niepełnosprawnych
Wprowadza EN 12184:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 12184:2005 - wersja polska
ICS 11.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 12184:2014-07 - wersja angielska