PN-EN 12012-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów nożowych i rozdrabniaczy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska wyszczególnia zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które należy uwzględnić podczas projektowania i budowy granulatorów nożowych i rozdrabniaczy stosowanych do rozdrabniania materiałów z tworzyw sztucznych i/lub gumy.
Maszyny uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej zaczynają się przy zewnętrznej krawędzi urządzenia doprowadzającego do otworu zasilającego i na końcu w obszarze wylotowym.
Niniejsza Norma Europejska uwzględnia wszystkie istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje lub zdarzenia niebezpieczne podczas wszystkich faz cyklu użytkowania urządzenia (zobacz Załącznik A), gdy granulatory nożowe i rozdrabniacze używane są zgodnie z przeznaczeniem oraz do innych zastosowań, których możliwość przewidział producent.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
- urządzeń do odprowadzania lub doprowadzania przetwarzanego materiału, które nie jest częścią składową maszyny,
- maszyn przeznaczonych do przetwarzania materiałów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub materiałów łatwopalnych (np. materiał spieniony).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do granulatorów nożowych i rozdrabniaczy, wyprodukowanych przed dniem jej opublikowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12012-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów nożowych i rozdrabniaczy
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 240, Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
Wprowadza EN 12012-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12012-1+A1:2009 - wersja polska, PN-EN 12012-3+A1:2008 - wersja angielska
ICS 83.200