PN-EN 1073-1+A1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne -- Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dla odzieży ochronnej, wentylowanej poprzez niezależny system dostarczania powietrza ze źródła niezanieczyszczonego, chroniący ciało i układ oddechowy użytkownika przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne. Ten rodzaj odzieży ochronnej może być wyposażony w awaryjny aparat oddechowy. W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz ochrony pacjentów przed zanieczyszczeniem substancjami radioaktywnymi podczas diagnostyki i/lub terapii. Jeśli jest wymagana dodatkowa ochrona przed substancjami chemicznymi, zaleca się odniesienie do odpowiedniej normy i/lub CEN/TR 15419.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1073-1+A1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne -- Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 1073-1:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1073-1:2016-05 - wersja angielska, PN-EN 1073-1:2016-05/AC:2016-07 - wersja angielska
ICS 13.280, 13.340.10