PN-EN 10346:2009 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów powlekanych ogniowo w sposób ciągły wykonanych ze stali niskowęglowych przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno, ze stali konstrukcyjnych, ze stali o podwyższonej granicy plastyczności przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno i powlekanych cynkiem (Z), stopem cynk-żelazo (ZF), stopem cynk-aluminium (ZA), stopem aluminium-cynk (AZ) lub stopem aluminium-krzem (AS), jak również wyrobów powlekanych ogniowo w sposób ciągły wykonanych ze stali wielofazowych przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno, powlekanych cynkiem (Z), stopem cynk-żelazo (ZF) lub stopem cynk-aluminium (ZA), o grubościach od 0,35 mm do 3,0 mm, jeżeli nie uzgodniono inaczej. określono stosowanie do taśm o dowolnej szerokości, blach ciętych z taśm (szerokość >= 600 mm) i pasów (szerokość < 600 mm)

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10346:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 11-05-2011
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10346:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10336:2007 - wersja angielska, PN-EN 10292:2007 - wersja angielska, PN-EN 10327:2006 - wersja polska, PN-EN 10326:2006 - wersja polska
ICS 77.140.50