PN-EN 10305-1:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań rur ciągnionych na zimno ze stali niestopowej jakościowej, niestopowej specjalnej i stopowej specjalnej przeznaczonych głównie do zastosowań tam gdzie wymagana jest dokładność pomiarów, mała grubość ścianki oraz dobra jakość powierzchni zewnętrznej. Podano wymiary, odchyłki wymiarów i kształtu, skład chemiczny

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10305-1:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 23-05-2005
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-H-74240:1991/Az1:1996 - wersja polska, PN-H-74240:1991 - wersja polska
ICS 77.140.75