PN-EN 1022:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Meble mieszkaniowe -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności

Zakres

Niniejsza norma precyzuje metody badań i wymagania stateczności krzeseł mieszkaniowych dla dorosłych. Nie stosuje się do krzeseł o oparciach pod kątem 10 stopni lub poniżej od pionu. Stateczność oznacza się metodą doświadczalną lub obliczeniową. Metody te oparte są na takich samych siłach i punktach przyłożenia. Metoda obliczeniowa nie ma zastosowania do krzeseł o zmiennej geometrii oraz do krzeseł, które w sposób widoczny uginają się pod przyłożonymi siłami

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1022:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Meble mieszkaniowe -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 16-01-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 1022:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1022:2001 - wersja polska
ICS 97.140