PN-EN 10210-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono warunki techniczne dostawy wykonanych na gorąco kształtowników zamkniętych: okrągłych, kwadratowych, prostokątnych lub eliptycznych z późniejszą obróbką cieplną lub bez niej, jak również dla wykonanych na zimno kształtowników zamkniętych z późniejszą obróbką cieplną celem uzyskania stanu, jaki mają wyroby wykonane na gorąco

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10210-1:2007 - wersja polska
Tytuł Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 30-11-2007
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10210-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 10210-1:2006 - wersja angielska
ICS 77.140.75