PN-EN 10163-1:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące stanu powierzchni stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Zawarto wymagania dotyczące rodzaju, dopuszczalnej głębokości i dopuszczalnych wymiarów obszarów, na które oddziaływują: nieciągłości (usterki lub wady) i miejsca naprawione przez szlifowanie i/lub napawanie

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10163-1:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 21-03-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10163-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10163-1:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.70, 77.140.10