PN-EN 10084:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Stale do nawęglania -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco półwyrobów (na przykład kęsisk kwadratowych, kęsów i kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, blach walcowanych na walcarkach kwarto, walcowanych na gorąco blach cienkich, blach grubych i taśm, odkuwek swobodnie kutych i matrycowanych, wykonanych ze stali niestopowych lub stopowych do nawęglania

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10084:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Stale do nawęglania -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 06-06-2008
Data wycofania 24-09-2009
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10084:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10084:2002 - wersja polska
ICS 77.140.10