PN-EN 1005-5:2007 - wersja niemiecka

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń

Zakres

Podano wytyczne dla projektantów maszyn i ich części składowych oraz dla autorów norm typu C dotyczące oceny i zmniejszania ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia wynikającego z czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń. Podano ocenę ryzyka zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w kończynach górnych wynikających z wykonywania czynności powtarzalnych. W załączniku podano przykład zmniejszania ryzyka w analizie zadania. Podano definicje 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1005-5:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń
Data publikacji 26-04-2007
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-5:2007 [IDT]
ICS 13.110, 13.180