PN-E-90550-12:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 22.12 S1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 12: Sznury i przewody ciepłoodporne, o izolacji z gumy EPR, do odbiorników ruchomych i przenośnych

Zakres

Normą objęto przewody o izolacji i powłoce z gumy etylenowo-propylenowej lub chlorosulfonowanego polietylenu

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-E-90550-12:2001P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90550-12:2001 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 12: Sznury i przewody ciepłoodporne, o izolacji z gumy EPR, do odbiorników ruchomych i przenośnych
Data publikacji 09-11-2001
Data wycofania 20-10-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 22.12 S1:1996/A1:1999 [IDT], HD 22.12 S1:1996 [IDT]
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 22.12 S1:2004 - wersja polska