PN-E-90500-12:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 21.12 S1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Przewody ciepłoodporne do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)

Zakres

Opisano przewody (sznury) o budowie płaskiej lub okrągłej, o liczbie żył 2, 3 lub 4, których temperatura pracy nie przekracza 90 stopni C. Podano ogólne dane dotyczące konstrukcji tego typu sznurów

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90500-12:2001 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Przewody ciepłoodporne do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 25-10-2004
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 21.12 S1:1994 [IDT]
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 21.12 S1:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-E-90500-12:2001/A1:2003P, PN-E-90500-12:2001/A1:2002E