PN-E-90068:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Przewody elektryczne -- Przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V (U0/U) -- Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania na stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC)

Zakres

Niniejsza norma zawiera wymagania odnośnie przewodów wielożyłowych ogólnego przeznaczenia do układania na stałe o izolacji i powłoce z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC). Napięcie znamionowe przewodów U0/U nie przekracza 450/750 V. Przewody są przeznaczone do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń.
Norma dotyczy przewodów wielożyłowych o żyłach miedziany jedno- i wielodrutowych z żyłą lub bez żyły ochronnej. Norma nie dotyczy przewodów okrągłych na napięcie znamionowe 300/500 V (U0/U).

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-90068:2016-10 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V (U0/U) -- Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania na stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC)
Data publikacji 17-10-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20