PN-E-08207-04:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-08207-04:1992 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Odkurzacze -- Postanowienia uzupełniające

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są postanowienia uzupełniające w zakresie wymagań i badań odkurzaczy, które nie zostały uwzględnione w poprzednich arkuszach normy, a są niezbędne przy ocenie odkurzaczy, jak również przepisy odbioru i program badań pełnych r niepełnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-08207-04:1986 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- Odkurzacze -- Postanowienia uzupełniające
Data publikacji 30-06-1986
Data wycofania 12-02-1993
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Zastępuje PN-E-77202:1975 - wersja polska
ICS 13.120, 97.080
Zastąpiona przez PN-E-08207-04:1992 - wersja polska