PN-E-05208:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Elektryczność statyczna -- Metody pomiaru -- Pomiar zdolności do elektryzacji

Zakres

Opisano metody badań i przyrządy pomiarowe, służące do oceny stanu naelektryzowania, osiąganego w efekcie wzajemnego kontaktu i przemieszczania się materiałów. Zaproponowano stanowiska doświadczalne, symulujące typowe warunki, w których zachodzi elektryzacja

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05208:2002 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Metody pomiaru -- Pomiar zdolności do elektryzacji
Data publikacji 17-05-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza IEC/TR 61340-2-2:2000 [IDT]
ICS 29.020, 17.220.99