PN-E-05009-54:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

Zakres

Podano wymagania dla systemów uziemienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania instalacji elektrycznej. Zawarto rozdziały dotyczące: połączeń z ziemią, przewodów ochronnych, uziemień ochronnych, uziemień funkcjonalnych, wspólnych uziemień ochronnych i funkcjonalnych, przewodów połączeń wyrównawczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-54:1992 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne
Data publikacji 15-09-1992
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 29.120.99, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska