PN-E-05009-53:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza

Zakres

Omówiono urządzenia zabezpieczające przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania, prądem przetężeniowym, przepięciem, obniżeniem napięcia oraz podaje wymagania dotyczące współdziałania różnych urządzeń zabezpieczających

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-05009-53:1993 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska