PN-C-84124:1998 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Sole do celów galwanotechnicznych -- Trójtlenek chromu (CrO3)

Zakres

Podano wymagania ogólne i chemiczne dotyczące trójtlenku chromu CrO3 do celów galwanotechnicznych. Podano metody badań, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratowania osób zatrutych trójtlenkiem chromu a także zasady przechowywania, pakowania i transportu produktu, zgodnie z aktualnymi przepisami międzynarodowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-84124:1998 - wersja polska
Tytuł Sole do celów galwanotechnicznych -- Trójtlenek chromu (CrO3)
Data publikacji 12-01-1998
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ICS 71.060.20