PN-C-04632-03:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 25667-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Technika pobierania próbek

Zakres

Podano ogólne zasady zapobiegania zmianom składu i właściwości wody, ścieków i osadów ściekowych w okresie od ich pobrania do rozpoczęcia badań laboratoryjnych. Omówiono sposób napełniania naczyń przy pobieraniu próbek, sączenie próbek, schładzanie lub zamrażanie próbek, utrwalanie próbek przez dodanie odpowiednich związków chemicznych oraz w dwóch obszernych tablicach podano szczegółowe zalecenia w odniesieniu do konkretnych fizycznych, chemicznych i biologicznych parametrów jakości wody i ścieków.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04632-03:1988 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Technika pobierania próbek
Data publikacji 03-03-1988
Data wycofania 23-09-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Zastępuje PN-C-04620-01:1974 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN 25667-2:1999 - wersja polska