PN-A-86796:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Opisano metodę oznaczania cynku w rybach i innych zwierzętach wodnych oraz w przetworach z nich produkowanych. Określono zakresy stężeń cynku w których metoda może być stosowana. Przedstawiono niezbędną do wykonania analizy aparaturę, wykaz odczynników, opisano czynności analityczne, sposób obliczania wyników i sporządzania sprawozdania z badań oraz metodę sprawdzenia powtarzalności i odtwarzalności metody

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-86796:2002 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 21-03-2002
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30