PN-A-75052-04:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Sposób pobierania i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych

Zakres

Podano zasady przygotowania szkła i sprzętu laboratoryjnego, pożywek i płynów do rozcieńczeń oraz sporządzania pierwszego rozcieńczenia i dalszych dziesięciokrotnych rozcieńczeń. Opisano sposób pobierania próbek z różnych typów opakowań oraz różnych produktów

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-75052-04:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Sposób pobierania i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 6887:1983 [EQV]
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30