PN-A-74110:1994 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Pieczywo -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Zakres

Norma zawiera 17 definicji dotyczących opakowań, pakowania, znakowania i partii. Określono wymagania dla materiałów opakowaniowych, opakowań jednostkowych i transportowych. Wprowadzono szczegółowe wymagania w zakresie znakowania pieczywa bez opakowań oraz w opakowaniach jednostkowych. Opisano warunki przechowywania oraz sposoby składowania pieczywa. Omówiono rodzaje transportu i przygotowywanie środków transportu do załadunku

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74110:1994 - wersja polska
Tytuł Pieczywo -- Pakowanie, przechowywanie i transport
Data publikacji 03-10-1994
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-A-74110:1994/Az1:1996P