PN-A-74032:2002 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Przetwory zbożowe -- Mąka żytnia

Zakres

Określono typy mąki żytniej w zależności od zawartości popiołu, przeznaczonej dla przemysłu piekarskiego i innych rodzajów przemysłu spożywczego oraz sprzedaży detalicznej. Ustalono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Określono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74032:2002 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Mąka żytnia
Data publikacji 07-10-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74032:1986 - wersja polska
ICS 67.060