PN-Z-85083:1951 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały opatrunkowe -- Gaza kseroformowa

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-85083:1951 - wersja polska
Tytuł Materiały opatrunkowe -- Gaza kseroformowa
Data publikacji 31-10-1951
Data wycofania 30-04-1959
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ICS 11.160