PN-Z-78501:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Aparaty do znieczulania ogólnego i sztucznej wentylacji płuc -- Połączenia stożkowe systemu oddechowego -- Ogólne wymagania

Zakres

Podano sześć określeń, podział i oznaczenie oraz wymagania dotyczące wymiarów (w tablicy i na siedmiu rysunkach), powierzchni, materiału, odporności na środki dezynfekujące, zastosowania i znakowania elementów połączeń stożkowych. Normy nie stosuje się do aparatów dla niemowląt i dzieci

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-78501:1982 - wersja polska
Tytuł Aparaty do znieczulania ogólnego i sztucznej wentylacji płuc -- Połączenia stożkowe systemu oddechowego -- Ogólne wymagania
Data publikacji 08-04-1982
Data wycofania 03-04-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Zastępuje PN-Z-78500:1972 - wersja polska
ICS 11.040.10