PN-Z-70072:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Oznaczanie stężeń izotopów radu w wodach metodą ciekłych scyntylatorów

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie stężenia izotopów radu 226Ra i 228Ra metodą ciekłych scyntylatorów w wodach kopalnianych powierzchniowych i podziemnych pitnych,leczniczych
oraz w ściekach wykonanych dla celów ochrony przed
promieniowaniem jonizującym.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70072:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Oznaczanie stężeń izotopów radu w wodach metodą ciekłych scyntylatorów
Data publikacji 24-04-1989
Data wycofania 08-07-1993
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 13.280, 73.020