PN-Z-70071:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli

Zakres

Podano 11 określeń, limity promieniowania w tym równoważnik dawki, limit autoryzowany, nadzór radiologiczny środowiska, kontrola dawek indywidualnych, poziomy inspekcyjne źródeł zagrożenia radiacyjnego oraz metody kontroli

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70071:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli
Data publikacji 05-03-1988
Data wycofania 16-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 13.280